8:13 pm - 16 April, 2018

Vị trí của tính từ – Học tiếng Pháp

Vị trí của tính từ ở đâu vậy? Câu hỏi này đã khiến không ít bạn học tiếng Pháp phải đau đầu. Sau đây mình xin chia sẻ một số vị trí của “em” này hy vọng giúp các bạn nhé 😀 

 Thông thường tính từ đứng đằng sau danh từ

1. Une chemise blanche

2. Un livre intéressant

3. Un exercice difficile

 Một số tính từ ngắn đứng đằng trước danh từ: beau/joli, bon/mauvais, petit/grand/gros, nouveau/jeune/vieux, double/demi, autre/même

1. Une petite maison

2. Une jolie robe

3. Un gros livre

 Số luôn luôn đứng đằng trước danh từ: les trois mousquetaires (ba chàng lính ngự lâm)

 Khi có tính từ thì số vẫn luôn đứng trước danh từ: les trois petits cochons (ba chú heo con)

 “Premier”, “dernier”, “prochain” đứng đằng trước danh từ chỉ một chuỗi

1. Le premier candidat

2. Le prochain candidat

3. Le dernier candidat

Chú ý: “Dernier” và “prochain” đứng đằng sau danh từ chỉ ngày

1. Mardi dernier

2. Le mois prochain

Chú ý: “Beau”, “vieux”, “nouveau” thành “bel”, “vieil”, “nouvel” khi đứng trước nguyên câm hay âm H câm

1. Un bel acteur

2. Un vieil homme

3. Un nouvel ordinateur

 

Nguồn Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật