12:54 am - 28 August, 2018

Valeur sémantique des trois types d’articles – Học tiếng Pháp

1. L’article défini (le, la) và l’article indéfini (un, une) có thể có cùng giá trị chung:

• Le chien est un animal domestique. Un chien est un animal domestique.

o “Le” và “un” chỉ toàn bộ các loại chó.

2. L’article défini và l’article indéfini có thể được sử dụng trong một tình huống tương tự:

o “Le”, “la”, “les” khi danh từ được xác định:

• Passe-moi le livre qui est devant toi!

o “Un”, “une”, “des” chỉ đồ vật hay người giữa những đồ vật khác hay giữa những người khác của cùng một loại:

• Passe-moi un livre, n’importe lequel!

3. L’article défini và l’article partitif có thể được sử dụng với những danh từ chỉ vật liệu hay định nghĩa:

o “Le”, “la”, “les” chỉ vật chất hay định nghĩa trong cái chung:

• Les Français aiment le fromage.

• Les fruits sont bons pour la santé.

• La patience est une qualité précieuse.

o “Du”, “de la”, “de l’” chỉ vật chất hay định nghĩa mà bị giới hạn bởi số lượng:

• Il prend de la moutarde avec tous les plats.

• Nous buvons du jus d’orange tous les matins.

• Je lui ai conseillé d’avoir de la patience.

4. L’article défini, l’article indéfini và l’article partitif có thể được sử dụng trong cùng một tình huống tương tự:

o “Le”, “la”, “les” chỉ một vật duy nhất:

• Aujoud’hui le vent s’est levé vers 5 heures.

o “Un”, “une”, “des” được sử dụng khi danh từ được định rõ bởi một tính từ, một bổ ngữ hay một mệnh đề quan hệ:

• Aujourd’hui, il y a un vent terrible.

o “Du”, “de la”, “de l’” được sử dụng trước danh từ không đếm được để chỉ một vài số lượng không xác định:

• Il y a du vent aujourd’hui.

Theo Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật
  • Nước Pháp không còn cây gỗ đủ cao để phục chế mái nhà thờ Đức Bà

    Tài liệu lịch sử cho thấy lượng cây gỗ cần để dựng mái nhà thờ Đức Bà không hề nhỏ. Tin buồn: Người Pháp sẽ khó có thể xây dựng lại nhà thờ Đức Bà được như xưa. Theo lời Bertrand de Feydeau, phó chủ tịch cơ quan bảo tồn di sản Fondation du Patrimoine […]

  • Pháp mở cuộc thi thiết kế phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris

    Vài ngày sau khi Nhà thờ Đức Bà Paris bị lửa huỷ hoại, Pháp bắt đầu lên kế hoạch phục dựng lại công trình nổi tiếng này, một trong số đó là tổ chức một cuộc thi thiết kế. New York Times dẫn lời của Thủ tướng Pháp Édouard Philippe sau cuộc họp nội các […]

  • Các nhà thờ ở Pháp đồng loạt rung chuông vì Nhà thờ Đức Bà

    Hơn 100 thánh đường trên khắp nước Pháp rung chuông để bày tỏ sự đoàn kết với Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy. Các hồi chuông ngân lên khắp nước Pháp vào lúc 18h50 ngày 17/4 (giờ địa phương) để tưởng niệm vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris mà Hội đồng Giám […]