12:54 am - 28 August, 2018

Valeur sémantique des trois types d’articles – Học tiếng Pháp

1. L’article défini (le, la) và l’article indéfini (un, une) có thể có cùng giá trị chung:

• Le chien est un animal domestique. Un chien est un animal domestique.

o “Le” và “un” chỉ toàn bộ các loại chó.

2. L’article défini và l’article indéfini có thể được sử dụng trong một tình huống tương tự:

o “Le”, “la”, “les” khi danh từ được xác định:

• Passe-moi le livre qui est devant toi!

o “Un”, “une”, “des” chỉ đồ vật hay người giữa những đồ vật khác hay giữa những người khác của cùng một loại:

• Passe-moi un livre, n’importe lequel!

3. L’article défini và l’article partitif có thể được sử dụng với những danh từ chỉ vật liệu hay định nghĩa:

o “Le”, “la”, “les” chỉ vật chất hay định nghĩa trong cái chung:

• Les Français aiment le fromage.

• Les fruits sont bons pour la santé.

• La patience est une qualité précieuse.

o “Du”, “de la”, “de l’” chỉ vật chất hay định nghĩa mà bị giới hạn bởi số lượng:

• Il prend de la moutarde avec tous les plats.

• Nous buvons du jus d’orange tous les matins.

• Je lui ai conseillé d’avoir de la patience.

4. L’article défini, l’article indéfini và l’article partitif có thể được sử dụng trong cùng một tình huống tương tự:

o “Le”, “la”, “les” chỉ một vật duy nhất:

• Aujoud’hui le vent s’est levé vers 5 heures.

o “Un”, “une”, “des” được sử dụng khi danh từ được định rõ bởi một tính từ, một bổ ngữ hay một mệnh đề quan hệ:

• Aujourd’hui, il y a un vent terrible.

o “Du”, “de la”, “de l’” được sử dụng trước danh từ không đếm được để chỉ một vài số lượng không xác định:

• Il y a du vent aujourd’hui.

Theo Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật
  • Pháp xét tuyển học y khoa chuyên ngành cho bác sĩ, dược sĩ Việt Nam

    Bác sĩ, dược sĩ Việt Nam có nguyện vọng học y khoa chuyên ngành (DFMS) hoặc y khoa chuyên ngành nâng cao (DFMSA) tại Pháp có thể nộp hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 15.1.2019. Để được xét tuyển học y khoa chuyên ngành (DFMS) và y khoa chuyên ngành nâng cao (DFMSA) của […]

  • Pháp: Chính sách “thuế sinh thái” thất bại

    Cuộc tập hợp lần thứ tư của phong trào áo vàng tại Pháp diễn ra ngày 8/12/2018 cho thấy, chính sách “thuế sinh thái” của Chính phủ Pháp (tăng thuế xăng dầu để có tiền đầu tư cho kinh tế xanh) đã phá sản, bởi bị đông đảo người dân coi là bất công. Cuối […]

  • Những thiệt hại không đong đếm được

    Làn sóng biểu tình và bạo lực ở Pháp trong gần một tháng qua đã khiến nền kinh tế lớn thứ 2 của khu vực eurozone thiệt hại to lớn về kinh tế. Cấm đường, biểu tình và bạo động liên tiếp xảy ra vào các ngày cuối tuần ở Paris và các thị trấn […]