12:03 am - 3 August, 2018

Từ vựng tiếng Pháp về truyền thông

Le combiné                             Ống nghe

Le sac postal                           Túi đựng thư

Le téléphone à carte             Điện thoại thẻ

Fragile                                     Dễ vỡ

Le téléphone à pièces           Điện thoại tiền xu

Le tampon de la poste          Dấu đóng thư

L’expéditeur                          Địa chỉ trả lời thư

Le téléphoniste                    Tổng đài viên

Composer                              Bấm số

Le texto                                  Tin nhắn

Le télégramme                     Bức điện tín

Le colis                                   Bưu phẩm

Le guichet                             Quầy thu

La cabine téléphonique    Buồng điện thoại

Le timbre                            Con tem

Le fax                                    Fax

La signature                        Chữ kí

Le message vocal               Tin nhắn thoại

Theo Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật