12:53 am - 20 August, 2018

Từ vựng tiếng Pháp về lời xin lỗi

Chỉ một ý nghĩa thôi nhưng có nhiều cách để nói, ngần ngại gì mà không học nhỉ !!??

Allez-yyyyyy !!!!!

1. Ce n’est rien : Không có gì đâu

2. Ce n’est pas grave : Không có gì quan trọng đâu

3. C’est sans importance ! Không quan trọng đâu !

4. Ce n’est pas de votre faute : Đó không phải lỗi của bạn

5. Pas de quoi/ De rien : Không có gì

6. N’en parlons pas ! Chúng ta đừng nói về nó nữa

7. Oubliez-le ! Hãy quên nó đi

8. Vous êtes tous excusé : Bạn đã xin lỗi tất cả rồi

Chúc các mem buổi tối vui vẻ nhé 🙂

Theo Tự Học Tiếng Pháp – Mỗi Ngày 5 Từ Vựng

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật