7:06 pm - 28 August, 2018

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề thời tiết

L’inondation           Lũ lụt

Le typhon               Cơn bão

L’orage                    Cơn giông

L’ouragan               Cơn bão

La tornade              Vòi rồng

La sécheresse         Hạn hán

Le tsunami             Sóng thần

L’avalanche            Tuyết lở

Le feu                      Hỏa hoạn

Le tremblement de terre           Động đất

La tempête de neige                  Bão tuyết

La tempête de sable                    Bão cát

Theo Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật