8:56 pm - 9 August, 2018

Từ vựng tiếng Pháp chủ đề lời mời

Accepter                         Chấp nhận, nhận

Le faire-part                 Giấy báo

Une bouteille de vin   Chai rượu

La fête                             Lễ

La cérémonie                Lễ, nghi lễ

Le cocktail                     Rượu côctay, tiệc côctay

Être au regret               Hối tiếc khi từ chối

La soirée                       Dạ hội

Le cadeau                     Quà tặng

Volontiers                      Sẵn lòng, vui lòng

La réception                 Sự tiếp khách

Désolé                           Xin lỗi

Malheureusement      Chẳng may

Avec plaisir                  Với niềm vui sướng

 

Theo Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật