3:19 am - 21 December, 2018

Tổng hợp các Website tự học tiếng Pháp online

Tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ 2, sau Tiếng Anh được học khá nhiều trên thế giới. Và tại Việt Nam, ngày này, rất nhiều người đã tìm đến Tiếng Pháp như ngoại ngữ thứ 2, hoặc thứ 3 của mình.

Chúng tôi xin tổng hợp chia sẻ lại với bạn, các website hỗ trợ về chính tả, chia động từ trong Tiếng Pháp và ngữ Pháp Tiếng Pháp, download tài liệu Tiếng Pháp, tìm kiếm tài liệu Tiếng Pháp

1. Trang web hỗ trợ chia động từ:
http://www.polarfle.com
http://www.polarfle.com

Đây là 2 website sẽ hỗ trợ các bạn về khoản chia động từ. Tuy nhiên, chúng ta hãy tìm mua 1 cuốn về chia động từ. Hàng ngày, khi rảnh chờ xe bus, hay ngồi trên xe bus đem ra đọc, xem, nó sẽ ghi nhớ hơn. Đừng làm lụng quá nhiều vào website. Sẽ không bao giờ ghi nhớ được

2. Để tìm kiếm tài liệu và tải được.
http://www.didierconnexions.com

3. Nếu bạn muốn những tài liệu có thể in được hoặc có tính tương tác: https://www.ccdmd.qc.ca/fr/

4. Website cung cấp cho các bạn nhiều bài tập trực tuyến về ngữ pháp, chính tả, chia động từ, tài liệu luyện nghe.
http://www.lepointdufle.net/
http://www.polarfle.com (là trang web với những ghi chú và các văn bản có hình ảnh đi kèm)

Và không bao giờ được bỏ qua TV5 monde nha. http://apprendre.tv5monde.com/vi

5. Vừa học vừa chơi bằng Tiếng Pháp, có thể sử dụng trang website dưới đây:
http://www.didierbravo.com/html/jeux/index.htm

6. Trang web kiểm tra lỗi cho bạn. Nó sẽ hữu ích cho các bạn rất nhiều!
https://bonpatron.com/

Theo capfrance

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật