6:55 am - 21 April, 2020

Ontario cấp iPad và internet miễn phí cho học sinh thiếu điều kiện học trên mạng

Chính quyền Ontario sẽ cung cấp iPad và kết nối internet miễn phí cho những học sinh không có điều kiện tiếp cận sử dụng các công cụ học trên mạng trong thời gian trường học đóng cửa do đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại nghị viện tỉnh ban ở Queen’s Park hôm thứ Sáu 17/4 bên cạnh thủ hiến Doug Ford và bộ trưởng y tế Christine Elliott, bộ trưởng giáo dục Stephen Lecce cho biết hơn 21,000 iPad đang được các hội đồng học khu phân phối tới các học sinh đủ điều kiện.

Thủ hiến Doug Ford cho biết chính quyền mua iPad từ Apple với giá giảm mạnh, và hãng viễn thông Rogers Communications cung cấp internet miễn phí cho những iPad này. Dịch vụ internet miễn phí sẽ được cấp cho tới cuối tháng 6.

Các hội đồng học khu sẽ tự quyết định những học sinh nào hội đủ điều kiện được cấp iPad.

Hội đồng Học khu Toronto (TDSB) cho biết đang mua khoảng 6500 iPad trong một chương trình lớn hơn để cho khoảng 30,000 gia đình mượn thiết bị. Những iPad này đã bắt đầu được cấp phát từ ngày 6 tháng 4.

“Để xác định nhu cầu, chúng tôi đã làm khảo sát để xác định các gia đình cần gì – kết nối internet và/hoặc thiết bị,” phát ngôn viên Ryan Bird của TDSB nói.

Hội đồng Học khu Vùng Peel cho biết đang trong quá trình cấp phát khoảng 20,000 thiết bị và 2000 thẻ Internet.

“Ở vùng Peel, giáo viên hỏi các gia đình liệu con của họ có cần thiết bị hoặc kết nối internet để tham gia học từ xa hay không. Chúng tôi không yêu cầu xác minh/xác nhận nhu cầu.”

Chính quyền tỉnh bang ban đầu dự định mở cửa trường học trở lại vào ngày 1 tháng 5 cho giáo viên và ngày 4 tháng 5 cho học sinh, và nói rằng nếu có đóng cửa trường học thêm nữa thì tùy thuộc vào quyết định của giám đốc y tế công cộng tỉnh bang.

Hôm 14/4, thủ hiến Ford nói rằng học sinh sẽ không đi học trở lại vào đầu tháng 5 như kế hoạch vì tỉnh bang đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp cho tới ngày 12 tháng 5.

Tuy nhấn mạnh rằng chính quyền tỉnh bang sẽ không hủy bỏ hoàn toàn niên khóa này, thủ hiến Ford không đưa ra ngày cụ thể mà học sinh có thể đi học trở lại. Hôm 17/4, ông cho biết ông sẽ ra quyết định về việc mở cửa trường học trở lại dựa vào “sức khỏe và khoa học”.

Thủ hiến Ford cũng nói rằng bất kể ra sao, chính quyền tỉnh bang sẽ bảo đảm rằng học sinh sẽ tốt nghiệp năm nay.

Nguồn: canadainfo.net

Bạn đang xem danh mục: Canada
Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật