12:22 am - 24 June, 2018

“Mener”, “porter”, “amener”, “apporter”, “emmener”, “emporter” – Học tiếng Pháp

“Mener”, “porter”, “amener”, “apporter”, “emmener”, “emporter”

1. “Mener” và “porter”:

o Động từ “porter” có nghĩa mang/ vận chuyển, được dùng với vật không chuyển động (đồ vật). Ex:

• Je porte ma valise.

• Elle porte un paquet.

• Ils portent une lettre à la poste.

o Động từ “mener” có nghĩa dần/ dắt, được dùng với những vật chuyển động (con người và động vật). Ex:

• Napoléon mène ses armées.

• Elle mème son enfant chez le docteur.

• Il mène un chien en promenade.

2. Tiền tố a-, em-:

o Tiền tố a- (apporter, amener) là bạn chỉ mang hoặc dẫn vật/ người/ động vật và sẽ bỏ lại vật/ người/ động vật ở

diểm đến, nghĩa là mang đến; dẫn đến.

Ex:

• J’apporte une bouteille chez mon ami. (Tôi mang nước đến nhà bạn tôi và để lại nhà bạn tôi.)

• J’amène ma fille à l’école. (Tôi dẫn con gái đến trường, tôi về và con gái tôi ở lại trường.)

o Tiền tố em- (emporter, emmener) là bạn vẫn ở lại hoặc giữ vật/ người/ động vật đó, nghĩa là mang đi; dẫn đi cùng.

Ex:

• J’emporter mon parapluie en voyage. (Tôi mang cây dù theo đi du lịch và cây dù đó vẫn ở lại với tôi.)

• J’emmène mon bébé au restaurant. (Tôi dẫn em bé nhà tôi đến nhà hàng và em bé luôn ở bên tôi.)

Nguồn Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật
  • Pháp xét tuyển học y khoa chuyên ngành cho bác sĩ, dược sĩ Việt Nam

    Bác sĩ, dược sĩ Việt Nam có nguyện vọng học y khoa chuyên ngành (DFMS) hoặc y khoa chuyên ngành nâng cao (DFMSA) tại Pháp có thể nộp hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 15.1.2019. Để được xét tuyển học y khoa chuyên ngành (DFMS) và y khoa chuyên ngành nâng cao (DFMSA) của […]

  • Pháp: Chính sách “thuế sinh thái” thất bại

    Cuộc tập hợp lần thứ tư của phong trào áo vàng tại Pháp diễn ra ngày 8/12/2018 cho thấy, chính sách “thuế sinh thái” của Chính phủ Pháp (tăng thuế xăng dầu để có tiền đầu tư cho kinh tế xanh) đã phá sản, bởi bị đông đảo người dân coi là bất công. Cuối […]

  • Những thiệt hại không đong đếm được

    Làn sóng biểu tình và bạo lực ở Pháp trong gần một tháng qua đã khiến nền kinh tế lớn thứ 2 của khu vực eurozone thiệt hại to lớn về kinh tế. Cấm đường, biểu tình và bạo động liên tiếp xảy ra vào các ngày cuối tuần ở Paris và các thị trấn […]