8:54 pm - 26 August, 2018

L’expression du but – Học tiếng Pháp

1. Mục đích có thể được diễn đạt bằng một liên từ; kết quả mong muốn có thể xảy ra không có sự chắc chắn nên phải đi với subjonctif:

o “Pour que” và “afin que” đi với subjonctif:

• Ses parents l’ont envoyé très jeune en France pour qu’il puisse bien parler la langue.

o Khi có hai mục đích diễn đạt thì mục đích thứ hai chỉ cần được diễn đạt bằng “que”:

• Elle a fait des courses pour que nous ayons quelque chose à manger et que nous ne soyons pas obligés d’aller en faire en arrivant.

o “Pour que…ne…pas”, “de peur que…” diễn đạt một mục đích mà chúng ta muốn tránh:

• Ils parlaient bas pour qu’on ne les entende pas.

• Nous partirons tôt de peur qu’il (n’) y ait des embouteillages.

2. Mục đích có thể được diễn đạt bằng một giới từ:

o “Pour”, “de peur de” bắt buộc đi với động từ nguyên mẫu khi cùng một chủ ngữ:

• J’ai réservé un mois à l’avance pour être sûr d’avoir des places.

• Je lui ai téléphoné avant de partir de peur de ne pas le trouver chez lui.

o “Pour”, “de peur de” có thể đi với danh từ:

• J’aimerais un produit efficace pour l’entretien de la moquette.

• Ils ne sont pas sortis en bateau de peur d’une tempête.

Theo Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật
  • Pháp xét tuyển học y khoa chuyên ngành cho bác sĩ, dược sĩ Việt Nam

    Bác sĩ, dược sĩ Việt Nam có nguyện vọng học y khoa chuyên ngành (DFMS) hoặc y khoa chuyên ngành nâng cao (DFMSA) tại Pháp có thể nộp hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 15.1.2019. Để được xét tuyển học y khoa chuyên ngành (DFMS) và y khoa chuyên ngành nâng cao (DFMSA) của […]

  • Pháp: Chính sách “thuế sinh thái” thất bại

    Cuộc tập hợp lần thứ tư của phong trào áo vàng tại Pháp diễn ra ngày 8/12/2018 cho thấy, chính sách “thuế sinh thái” của Chính phủ Pháp (tăng thuế xăng dầu để có tiền đầu tư cho kinh tế xanh) đã phá sản, bởi bị đông đảo người dân coi là bất công. Cuối […]

  • Những thiệt hại không đong đếm được

    Làn sóng biểu tình và bạo lực ở Pháp trong gần một tháng qua đã khiến nền kinh tế lớn thứ 2 của khu vực eurozone thiệt hại to lớn về kinh tế. Cấm đường, biểu tình và bạo động liên tiếp xảy ra vào các ngày cuối tuần ở Paris và các thị trấn […]