7:51 pm - 5 August, 2018

L’expression de la cause (2) – Học tiếng Pháp

1. Nguyên nhân có thể được đưa ra bằng giới từ:

o “Grâce à” giới thiệu một nguyên nhân tích cực, đi với danh từ hay đại từ:

• Elle a trouvé un appartement grâce à des amis qui travaillent dans une agence.

o “À cause de” thông thường giới thiệu một nguyên nhân tiêu cực, đi với danh từ hay đại từ:

• Le match n’a pas eu lieu à cause du mauvais temps.

• On est arrivé en retard au théâtre à cause de lui.

o “En raison de” giới thiệu một nguyên nhân trung lập, thường được sử dụng trong văn viết, đi với danh từ:

• Le magasin sera fermé en raison des fêtes de Pâques.

o “Étant donné” và “du fait de” giới thiệu một nguyên nhân mà người nói và người nghe đều biết, đi với danh từ:

• Étant donné la pollution dans les grandes villes, les gens préfèrent aller vivre en province.

• Ils sont allés vivre en banlieu du fait de l’augmentation des loyers en ville.

2. Nguyên nhân có thể được giới thiệu bởi những từ liên kết:

o “Car” được sử dụng thường trong văn viết:

• Ils avaient passé l’après-midi à bavarder au coin du feu car dehors il faisait très froid.

o “En effet” được sử dụng trong văn viết và văn nói:

• Ils commencèrent à se dépêcher; en effet le ciel s’assombrissait et annonçait un orage.

• Tu es pressé? => En effet, je suis en retard; j’ai un rendez-vous.

Theo Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật
  • Lễ hội văn hóa đặc trưng của Pháp

    Như các bạn cũng biết, Pháp là một quốc gia có rất nhiều lễ hội mang nhiều màu sắc khác nhau ở nhiều vùng. Đây là dịp để người Pháp vui đùa và cũng như tưởng niệm lại nền văn hóa vốn được xem là đồ sộ . Và đây cũng là dịp để thu […]

  • Người Pháp chào đón năm mới như thế nào

    Pháp là một trong những quốc gia có sự phát triển và bắt nhịp với nhiều cuộc sống hiện đại nhất. Những phong tục tập quán và lối sống của Pháp được mở rộng hơn, văn hóa của người Pháp từng bước thay đổi. Nhắc đến những phong cách của người Pháp trong dịp Tết, […]

  • Hơn 800 cây cầu tại Pháp có nguy cơ bị sập

    Hàng trăm cây cầu tại Pháp có thể sụp đổ trong vài năm tới nếu không có những thay đổi trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng. Tờ Journal du Dimanche hôm qua công bố kết quả một cuộc kiểm toán do chính phủ Pháp ủy nhiệm cho thấy 1/3 trong số 12.000 cây cầu […]