9:01 pm - 9 August, 2018

Le conditionnel: công thức và đặc điểm

1. Công thức:

o Le conditionnel présent được hình thành bởi gốc của tương lai đi với đuôi của imparfait. Ex:

• Aimer => J’aimer –ai => J’aimerais

• Venir => Il viendr –a => Il viendrait

• Avoir => Nous aur –ons => Nous aurions

o Le conditionnel passé được hình thành với trợ động từ “avoir” hoặc “être” chia ở conditionnel đi với participe passé.

Ex:

• Elle aurait aimé

• Nous serions venus

• Je me serais baigné

2. Đặc điểm của le conditionnel:

o Le conditionnel diễn đạt một sự việc mà sự thực hiện của sự việc đó có thể xảy ra:

• On pourrait aller à la piscine.

o Có sự khác nhau khi l’indicatif diễn đạt sự thực hiện của hành động là chắc chắn hay có khả năng xảy ra:

• Rentrons, il pleut! (Rentrons, il va pleuvoir!)

• Le ciel est encore gris: il pourrait pleuvoir cette nuit.

o Phân biệt với subjonctif diễn đạt sự thực hiện của một hành động không chắc chắn, chỉ có thể:

• Il fait beau mais il se peut qu’il pleuve demain. Le temps change très vite!

• Il a plu toute la nuit; le ciel est encore gris; il pourrait pleuvoir dans la journée.

3. Le conditionnel hay le futur trong quá khứ:

o Le conditionnel présent thay thế le futur trong cấu trúc gián tiếp khi động từ thứ nhất ở quá khứ:

• Il dit qu’il téléphonera de l’aéroport. => Il a dit qu’il téléphonerait de l’aéroport.

o Le conditionnel passé thay thế le futur antérieur trong cấu trúc gián tiếp khi động từ thứ nhất ở quá khứ:

• Il promet qu’il écrira dès qu’il sera arrivé. => Il avait promis qu’il écrirait dès qu’il serait arrivé.

Theo Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật
  • Lễ hội văn hóa đặc trưng của Pháp

    Như các bạn cũng biết, Pháp là một quốc gia có rất nhiều lễ hội mang nhiều màu sắc khác nhau ở nhiều vùng. Đây là dịp để người Pháp vui đùa và cũng như tưởng niệm lại nền văn hóa vốn được xem là đồ sộ . Và đây cũng là dịp để thu […]

  • Người Pháp chào đón năm mới như thế nào

    Pháp là một trong những quốc gia có sự phát triển và bắt nhịp với nhiều cuộc sống hiện đại nhất. Những phong tục tập quán và lối sống của Pháp được mở rộng hơn, văn hóa của người Pháp từng bước thay đổi. Nhắc đến những phong cách của người Pháp trong dịp Tết, […]

  • Hơn 800 cây cầu tại Pháp có nguy cơ bị sập

    Hàng trăm cây cầu tại Pháp có thể sụp đổ trong vài năm tới nếu không có những thay đổi trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng. Tờ Journal du Dimanche hôm qua công bố kết quả một cuộc kiểm toán do chính phủ Pháp ủy nhiệm cho thấy 1/3 trong số 12.000 cây cầu […]