9:59 pm - 15 May, 2018

L’accord des participes passés – Học tiếng Pháp

1. Với auxiliaire “être”:

• Participe passé phải đồng nhất giống và số với chủ ngữ. Ex: Elles sont parties.

• Participe passé không đồng nhất giống và số khi động từ đi với giới từ “à”. Ex: Ils se sont parlé (parler à qn), ils se sont téléphoné (téléphoner à qn)

• Không đồng nhất giống và số khi có COD. Ex: Elle s’est lavé les mains, elle s’est coupé le doigt.

• Không đồng nhất giống và số trong cấu trúc với động từ “faire”. Ex: Elle s’est fait mal, elle s’est fait opérer.

2. Với auxiliaire “avoir”:

• Participe passé không đồng nhất giống và số với chủ ngữ. Ex: Il a mangé, elle a mangé, ils ont mangé

• Không đồng nhất giống và số khi có COD đứng đằng sau. Ex: J’ai acheté des fleurs.

• Đồng nhất giống và số khi COD đứng đằng trước. Ex: Regarde les fleurs que j’ai achetées, je les ai invités hier.

Nguồn Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật
  • Pháp xét tuyển học y khoa chuyên ngành cho bác sĩ, dược sĩ Việt Nam

    Bác sĩ, dược sĩ Việt Nam có nguyện vọng học y khoa chuyên ngành (DFMS) hoặc y khoa chuyên ngành nâng cao (DFMSA) tại Pháp có thể nộp hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 15.1.2019. Để được xét tuyển học y khoa chuyên ngành (DFMS) và y khoa chuyên ngành nâng cao (DFMSA) của […]

  • Pháp: Chính sách “thuế sinh thái” thất bại

    Cuộc tập hợp lần thứ tư của phong trào áo vàng tại Pháp diễn ra ngày 8/12/2018 cho thấy, chính sách “thuế sinh thái” của Chính phủ Pháp (tăng thuế xăng dầu để có tiền đầu tư cho kinh tế xanh) đã phá sản, bởi bị đông đảo người dân coi là bất công. Cuối […]

  • Những thiệt hại không đong đếm được

    Làn sóng biểu tình và bạo lực ở Pháp trong gần một tháng qua đã khiến nền kinh tế lớn thứ 2 của khu vực eurozone thiệt hại to lớn về kinh tế. Cấm đường, biểu tình và bạo động liên tiếp xảy ra vào các ngày cuối tuần ở Paris và các thị trấn […]