3:15 am - 21 December, 2018

Học tiếng Pháp qua mẫu chuyện: LA HAIE – CÁI HÀNG RÀO

Để học tiếng Pháp hiệu quả hơn, từ vựng là yếu tố quyết định chính. Các bạn có thể tự học Tiếng Pháp bằng cách luyện đọc những bài báo, mẫu truyện ngắn mỗi ngày.

Những mẫu truyện ngắn tiếng Pháp thông thường sẽ phù hợp với các bạn đang mới học tiếng Pháp căn bản. Các bạn có thể luyện đọc các mẫu truyện ngắn tiếng Pháp mỗi ngày ở chuyên mục Học Tiếng Pháp Online của Cap France nhé

La Haie

Un ingénieur, un physicien et un Mathématicien ont une mission de construire une haie qui entoure des moutons avec moins de matériaux possible.

L’ingénieur désigne rapidement une haie au long de la prairie.

Le physicien n’est pas d’accord, il désigne une haie ronde qui entoure la prairie, et il économise donc 1/3 des matériaux.

Jusqu’au tour du mathématicien, il fabrique une toute petite haie qui l’entoure et dit à deux autres:”Je definis le lieu que vous êtes debout, c’est dans la haie”

Cái hàng rào

Một kĩ sư, một nhà Vật lí và một nhà Toán học được giao nhiệm vụ làm hàng rào bao quanh một đàn cừu với số vật liệu càng ít càng tốt

Kỹ sư nhanh chóng thiết kế một chiếc hàng rào chạy men theo đồng cỏ.

Nhà vật lí phản đối, ông ta thiết kế 1 hàng rào hình tròn bọc lấy đồng cỏ và tiết kiệm được 1/3 nguyên liệu.

Đến lượt nhà toán học, ông đã làm một hàng rào nhỏ xung quanh mình và nói với hai người kia: “Tôi xác định nơi ngươi đang đứng là trong hàng rào¨

Theo capfrance

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật