8:05 pm - 10 May, 2018

Các bộ phận trên cơ thể người – Từ vựng tiếng Pháp

Les organes internes

Le cerveau                                 Não

La moelle épinière                   Tủy sống

La gorge                                     Họng

La trachée                                 Khí quản

L’oesophage                             Thực quản

Le muscle                                  Cơ bắp

Le poumon                               Phổi

Le coeur                                    Tim

Le foie                                       Gan

L’estomac                                  Dạ dày

L’intestin                                  Ruột

L’intestin grêle                        Ruột non

Le gros intestin                       Ruột già

La veine                                    Tĩnh mạch

L’artère                                     Động mạch

L’artère carotide                     Động mạch cổ

Le rein                                       Thận

Le pancréas                              Tụy, tuyến tụy

Le nerf                                      Dây thần kinh

Le côlon                                    Kết tràng

Le diaphragme                       Cơ hoành, hoành

Nguồn Học Tiếng Pháp Cap France

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật