12:52 am - 30 March, 2018

11 trang báo cho người học tiếng Pháp

TẠI SAO CHÚNG TA NÊN HỌC NGOẠI NGỮ QUA BÁO CHÍ ?

Cập nhật thông tin, sự kiện hiện tại.
Cải thiện kỹ năng đọc và viết.
Tăng cường từ vựng.
Cung cấp các chủ đề để bàn luận/nói phong phú hơn.

Theo capfrance

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Học tiếng Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin cập nhật